Đăng nhập / Tạo tài khoản.
Giỏ hàng
0 sản phẩm
Giỏ hàng của bạn đang trống!

Biến tần 3 pha

So sánh sản phẩm (0)
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Biến tần Hitachi NES1-004HB
NES1-004HB là dòng biến tần kinh tế, hoạt động đơn giản, vào 3 pha ra 3 pha 380..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NES1-004HB
Lượt xem: 7399
Đã mua: 0
Giá: 3,355,000đ
Biến tần Hitachi NES1-007HB
NES1-007HB là dòng biến tần kinh tế, hoạt động đơn giản, Vào 3 pha ra 3 pha 38..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NES1-007HB
Lượt xem: 8508
Đã mua: 0
Giá: 3,586,000đ
Biến tần Hitachi NES1-015HB
NES1-015HB là dòng biến tần kinh tế, hoạt động đơn giản, vào 3 pha ra 3 pha 380..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NES1-015HB
Lượt xem: 7167
Đã mua: 0
Giá: 3,949,000đ
Biến tần Hitachi NES1-022HB
NES1-022HB là dòng biến tần kinh tế, hoạt động đơn giản, vào 3 pha ra 3 pha 380..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NES1-022HB
Lượt xem: 7001
Đã mua: 0
Giá: 4,455,000đ
Biến tần Hitachi NES1-040HB
NES1-040HB là dòng biến tần kinh tế, hoạt động đơn giản, vào 3 pha ra 3 pha 380..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NES1-040HB
Lượt xem: 8276
Đã mua: 0
Giá: 5,357,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF
NJ600B-1100HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VA..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-1100HFF
Lượt xem: 7185
Đã mua: 0
Giá: 89,507,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF
NJ600B-110HFF là dòng biến tần cho ứng dụng bơm và quạt, vào 3 pha ra 3 ..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-110HFF
Lượt xem: 8702
Đã mua: 0
Giá: 14,553,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF
NJ600B-1320HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VA..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-1320HFF
Lượt xem: 8380
Đã mua: 0
Giá: 103,752,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF
NJ600B-150HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-150HFF
Lượt xem: 7390
Đã mua: 0
Giá: 17,765,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF
NJ600B-185HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-185HFF
Lượt xem: 6768
Đã mua: 0
Giá: 21,252,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF
NJ600B-220HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-220HFF
Lượt xem: 8333
Đã mua: 0
Giá: 24,167,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF
NJ600B-300HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-300HFF
Lượt xem: 8411
Đã mua: 0
Giá: 29,337,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF
NJ600B-370HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-370HFF
Lượt xem: 5778
Đã mua: 0
Giá: 34,716,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF
NJ600B-450HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-450HFF
Lượt xem: 6599
Đã mua: 0
Giá: 39,930,000đ
Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF
NJ600B-550HFF là dòng biến tần cho ứng dụng Bơm-Quạt, vào 3 pha ra 3 pha 380VAC..
Nhà sản xuất: Hitachi
Mã sản phẩm: NJ600B-550HFF
Lượt xem: 5609
Đã mua: 0
Giá: 43,659,000đ